Funktioner

 

redbag1_0001

Systemet bygger på att själva funktionen för rotationsmöjligheten ligger på samma server som bilderna. Betraktaren behöver alltså inte ladda ner någon extra programvara för att kunna se! Bilderna fungerar lika bra i alla medier, så det spelar ingen roll om det handlar om en mobil enhet, som tex läsplatta eller mobiltelefon, eller en dators webläsare.

Symboler

snurrsymbol
Denna symbol stänger av, eller startar konstant rotation. Normalt leveraras 360-bilden med ett varvs rotation vid öppnandet, och sedan stannar den.
enlargesymbol
Zoomar in i bilden. Möjligheten att studera detaljer är otroligt bra.
Fungerar i både helskärm och normalvisning.
zoomout
Zoomar ut bilden.
Stannar i förbestämd vy.
Fungerar i både helskärm och normalvisning.
rotate_or_not_symbol
Denna symbol stänger av, eller startar rotationsfunktionen. Används när betraktaren zoomat in och vill flytta sig runt i bilden.
fullscreen_symbol
Ett klick startar, eller stänger av helskärmsvisning.


snurrsymbol_mobil ersätter helskärmssymbolen vid mobil visning. Zooma in/ut eller flytta sig runt i bilden, görs med fingerrörelser enligt enhetens standard.